Общи условия за ползване

ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ОЛЕ МАЛЕ Шоп е уеб сайт, собственост на  – ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  създаде тази Политика за поверителност и защита на личните данни, ("Политика за поверителност на данните"), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването на информация за вас, получена чрез този уебсайт.

В тези политики за защита на данните, ние изброяваме какви лични данни обработваме, причината за обработката, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите данни (право на достъп, поправка, блокиране и т.н.).

Моля, прочетете внимателно тази политика за защита на данните. ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  си запазва правото периодично да променя или актуализира своята Политика за защита  на данните. Когато предоставяте ваша лична информация на Сайта или чрез него, вие се съгласявате, че тя ще бъде обработвана, събирана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на  Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ", както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

 

Категории лични данни, които ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД обработва:

 

 1. Вашата контактна информация – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес
 2. Вашият IP адрес
 3. В случаите когато изрично и активно заявите вашето съгласие за това, ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД обработва информация, предоставена от вас, за да бъде публикувана на сайта ОЛЕ МАЛЕ ШОП като литературен текст, писмо и т.н. За достоверността на всички данни, предоставени в този случаи, ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  не носи отговорност.
 4. В случаите, в които правите заявка да ви изпратим някои от нашите продукти – данни за заявката.
 5. В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от вас да ни  предоставите допълнителни идентификационни данни, за да удостоверите вашата самоличност.
 6. ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД си запазва правото да изпраща до всички свои потребители покани за участие в проучвания . Участието винаги е само възможност по желание.
 7.  ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

 

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД обработва вашите лични данни, в случаите, когато субектът на данни изрично и активно е предоставил своето съгласие за това.

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  обработва вашите лични данни в случаите, необходими за да ви доставим някои от нашите ПРОДУКТИ, рекламни материали, награди и др.

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

 

Обработваме вашите лични данни със следните цели:

 

 • За целите на ясната и точна комуникация с вас.
 • За целите на точното и правилно изпълнение и доставка на Ваша заявка.
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.
 • При извънредни обстоятелства, ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД може да обработва допълнителни данни, като снимки, видеоклипове и др., за целите на различни кампании или събития, само в случаите, когато вие изрично и активно заявите желание за  участие в тях.
 • За да можем да изпращаме нашия бюлетин и рекламни материали само в случаите, когато вие активно и доброволно сте се абонирали за него.

 

Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:

 

В случаи на изпращане на заявка/поръчка/продукт – за срока до успешното получаване на пратката.

В случаи, че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании,  акции, и всякакви други събития, периодът на обработка ще бъде посочен  във всеки случай, а  участниците ще бъдат информирани за него.

 

Потенциални получатели на вашите лични данни:

 

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако законова разпоредба не изисква това или в изброените по-долу случаи :

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия заявен продукт.

Когато законова разпоредба изисква това, ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи, както и към доставчиците на счетоводни услуги, с които администраторът на лични данни има сключен договор за обработката им.

 

Вашите права като субект на данни –  по всяко време, вие имате право да:

 

Да поискате  достъп до вашите лични данни, които ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  обработва, както и  да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

За да упражнявате някое от гореизброените права, просто изпратете  имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на olemalebg@gmail.com. Ще ви отговорим в най-кратък срок.

По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

 

Събираме ли данни от деца?

 

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  не събира умишлено информация от деца под 18 години.

 • Съвет към всички лица под 18 години: ако сте на възраст под 18 години, Ви съветваме да разговаряте с Ваш родител или с настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас;
 • Специално съобщение за родители на деца под 18 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от Вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително уебсайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че Вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от Вас.

 

Каква е вашата отговорност?

 


ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД  заявява, че не носи отговорност за достоверността на предоставената от вас информация.

Как защитаваме вашите лични данни?

 

ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД гарантира, че са предприети  всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване,  унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

 

Отговорен за обработването на вашите лични данни е:

Име на дружеството: ОЛЕ МАГАЗИН ЕООД
ЕИК : 207138205
Адрес: София, ул 13 ти март № 6
Контакт: Неделина Златева